Y.M. Khemacaro, Mahathera

Ketua Umum

Y.M. Thanavaro, Mahathera

Wakil Ketua Umum I

Y.M. Tenzin Tringyal, Sthavira

Wakil Ketua Umum II

Y.M. Nyanagupta, Sthavira

Sekretaris Jenderal

Y.M. Bhadranatha

Wakil Sekretaris Jenderal

Y.M. Bhadrasatyani, Sthavira

Bendahara Umum

Y.M. Sammodana, Theri

Wakil Bendahara Umum